Buy Now US$ 99.00

Artha - u samo devet koraka možete prijeći put od zbunjenosti i nesigurnosti do pune svijesti obilja koja će vrlo brzo rezultirati ne samo u materijalnom bogatstvu, već i u povećanoj energiji, stvaralačkim zamislima i uživanju u stvaranju obilja.

Buy Now US$ 99.00
Buy Now US$ 99.00

Suvišno je pitati želite li život u obilju. Svi to žele, a opet, toliko mnogo ljudi nikako da tu želju ostvari. ARTHA, drevno znanje o tome kako se obilje privlači u naš život, može vam u tome pomoći. Prateći ovaj online seminar, u samo devet koraka možete prijeći put od zbunjenosti i nesigurnosti do pune svijesti obilja, koja će vrlo brzo rezultirati ne samo materijalnim bogatstvom, već i povećanom energijom, stvaralačkim zamislima i uživanjem u stvaranju obilja.

Ako vam je stalo do razvoja vaših potencijala, do duhovnih iskustava i ispunjenog života, onda možete stvoriti materijalno obilje i uživati u njemu.

Život u obilju vaše je pravo i vaša zadaća. Drevno znanje o arthi (obilju), jednom od četiri bitna cilja čovjekova života, na ovom je seminaru prvi put otkriveno javnosti i predstavljeno na jasan, razumljiv i praktičan način.

Naučit ćete:

 • kako ispraviti pogrešna uvjerenja koja vas sprečavaju u stvaranju obilja
 • kako život u obilju uklopiti u druge duhovne ciljeve i cjelinu života
 • praktične tehnike za povećanje protočnosti za obilje: zvukovi obilja, labirint obilja, uporaba mudri i druge tehnike (seminar uključuje izravan kontakt s Adrianom i individualizaciju osobnog zvuka za uklanjanje karmičkih prepreka stvaranju obilja)
 • tri trojna načela arthe uz detaljnu analizu svakog od njihovih elemenata
 • praktične primjere artha projekata uz analizu i videokomentare

Znanje o arthi koje sadrži ovaj seminar jedinstveno je u svijetu. Iako se radi o tisućama godina staroj mudrosti, ona je svevremena i posebno aktualna upravo danas. Artha seminar zamišljen je kao praktičan vodič do svijesti obilja. Nakon njega vaš život više neće biti isti, a put prema obilju bit će vam široko otvoren.

Buy Now US$ 99.00

Facilitators

Adrian Kezele

Autor više od 40 knjiga, uključujući petnaestak romana, dvadeset četiri priručnika i jedne knjige poezije. Te su knjige rezultat života provedenog u učenju i podučavanju duhovnog znanja.

Testimonials

Osjećam da sve dolazi na svoje mjesto i cijela filozofija ARTHE mi je je došla kao potvrda da sam na pravom putu....polako stajem na svoje noge i započinjem sa aktivnostima koje sam više godina odugovlačila a za koje sam osjećala da su moja svrha....

Ljiljana

Iz srca hvala za iznimno snažnu radionicu i sve alate koje smo naučili upotrebljavati. Svemir me već podupire i dobijam mnogo ideja kako i gdje stvarati i uživati u svom radu (a ne u mirovini).

Marija

Mislim da smo svi na radionici osjetili vašu snažnu čistu energiju i želju da pomognete da se ovaj svjet promjeni i krene drugačijim putem. Vaša strast je toliko vidljiva da nas je sve nadahnula.

Biserka

Zahvalna sam što sam osvjestila obrasce koji me sputavaju i koje trebam promjeniti da bih hodalai ispravnim putem arthe (obilja).

Irena

Buy Now US$ 99.00

Syllabus

1 Što je to - obilje?

Osobna priča, dijagnostika (ne)obilja i ocrtavanje puta

 1. Zašto ARTHA?
 2. Ciljevi ARTHA seminara
 3. Dijagnostika (ne)obilja
 4. Objašnjenje rezultata kviza
 5. Što je to - ARTHA?
 6. Artha i novac
 7. Prljavo bogatstvo
 8. Lažna čarolija manifestiranja
 9. Opasni predmet želja
 10. Sažetak prvog koraka

2 Šira slika: četiri životna cilja

kama, artha, dharma i moksha

 1. Četiri životna cilja
 2. Kama
 3. Dharma
 4. Moksha
 5. Međupovezanost...
 6. ...četiri životna cilja
 7. Bonus: snimka webinara "4 glava životna cilja"

3 Davanje-primanje-protočnost

prvo trojno načelo za stvaranje obilja

 1. Vibrirajte na 110 Hz
 2. Vibracija obilja
 3. Dinamika arthe
 4. Nikad nije dosta
 5. Protočnost, davanje i primanje
 6. Protočnost i primanje
 7. Protočnost i davanje
 8. Lakshmi, Kubera i Kapitha
 9. Primjena prvog trojnog načela na osobni projekt
 10. Sažetak prvog trojnog načela

4 Energija-inteligencija-mudrost

drugo trojno načelo za stvaranje obilja

 1. Tehnika privlačenja obilja zvukom
 2. Individualizirani zvukovi obilja
 3. Energija, inteligencija i mudrost
 4. Energija ili AGNI
 5. Može li se agni izmjeriti?
 6. INDRA: preobrazba energije
 7. Mudrost ili SARASVATI
 8. Strast - putokaz na putu obilja
 9. Sažetak drugog trojnog načela

5 Razgradnja-stvaranje-održavanje

treće trojno načelo za stvaranje obilja

 1. Rađanje labirinta
 2. Labirint obilja
 3. Uporaba labirinta obilja
 4. Razgradnja, stvaranje i održavanje
 5. Buđenje Brahme
 6. Blagoslov Vishnua
 7. Shivina moć
 8. Sažetak trećeg trojnog načela

6 Vlastiti artha projekt

Vrijeme je, krenite!

 1. Vizualizacija trojnih načela u labirintu obilja
 2. Infrastruktura obilja
 3. Što ste dosad naučili o arthi?
 4. Prvi nacrt vašeg projekta
 5. Artha analiza individualnog projekta

7 Primjeri, vježbanje i osobni projekt

načela arthe u praksi

 1. Vježbajte, vježbajte, vježbajte
 2. Primjer broj 1
 3. Artha analiza primjera broj 1
 4. Primjer broj 2
 5. Artha analiza primjera broj 2
 6. Primjer broj 3
 7. Artha analiza primjera broj 3
 8. Vaše mišljenje o primjeru broj 4
 9. Artha analiza primjera broj 4
 10. Vaše mišljenje o primjeru broj 5
 11. Artha analiza primjera broj 5

8 Stvaranje obilja na vaš način

Dovedite svoj artha projekt do savršenstva.

 1. Vrijeme je za...
 2. ...vaš artha projekt!

9 Uklanjanje psiholoških prepreka

Što vas još može spriječiti?

 1. Tajne geste
 2. Mudre za stvaranje obilje
 3. Primjena mudri
 4. Prepreke ostvarivanju života u obilju
 5. Što vas sprečava?
 6. Rascjep Cjeline na materijalno i duhovno
 7. Rascjep života na posao i slobodno vrijeme
 8. Odbojnost prema novcu
 9. Energija novca
 10. Vi to možete!
 11. Krenite!
Buy Now US$ 99.00